selen

آخرین اخبار در مورد نشر دیجیتال

آیا مصوبه اخیر هیئت نظارت بر نشر به نفع ناشران دیجیتال است؟

بازار کتاب دیجیتال در ایران ۵ تا ۷ درصد گردش مالی بازار و ۱۰ درصد مصرف رسمی را به خود اختصاص داده‌ است. با این حال به گفته کارشناسان چندان در سیستم ارشاد به رسمیت شناخته نشده است. - اخبار فرهنگی -به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ چهار ماه است که هیئت نظارت بر ضوابط نشر پس از سه سال وقفه تشکیل و فعتالیت خود را آغاز کرده است. یکی از مصوبه‌های این هیئت در هفته‌های اخیر صدور مجوز کتاب‌های صوتی ...